Logolink SKA web

Projekt č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007718 by podpořen z prostředků EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost z výzvy 03_17_071 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Termín realizace: 1. 5. 2018 - 30. 4. 2020

Místo realizace: ClubCafé Pessoa, Československé armády 543, Hradec Králové

Realizátor projektu: Občanské poradenské středisko, o. p. s.

 

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvořit a ověřit metodiku socio-kulturní animace jako inovativního nástroje komunitní sociální práce využitelného v systému sociálních služeb ČR.
Dílčím cílem 1) je vytvořit metodiku socio-kulturní animace pro pozici socio-kulturního animátora - profesionála v sociálních službách, zahrnující navazování kontaktů s klienty, vytváření programu, péče o účastníky a dobrovolníky, organizaci a správu zařízení, reakce na socio-kulturní politiku.
Dílčím cílem 2) je vytvořit kompetenční profil sociálního pracovníka využívajícího socio-kulturní animaci ke své práci s klienty a s komunitou.

Klíčové aktivity projektu

 1. Sběr dat k vytvoření metodiky. Výstupem aktivity bude analýza zdrojů a příkladů dobré praxe z oblasti socio-kulturní animace v ČR i v zahraničí.
 2. Vytvoření metodiky. Výstupem bude vytvořená písemná metodika pro práci na pozici sociokulturního animátora-profesionála v sociálních službách o rozsahu minimálně 30 stran.
 3. Workshopy a pracovní setkávání socio-kulturních animátorů. Výstupem budou osoby s rozšířenou kvalifikací a novými dovednostmi.
 4. Pilotní ověřování metodiky. Výstupem bude inovovaná písemná metodika upravená dle získaných poznatků z praxe.
 5. Evaluace dopadů - pozice socio-kulturní animátor. Výstupem bude zhodnocení praktických dopadů metodiky na rozvoj komunitní sociální práce prostřednictvím focus groups.
 6. Evaluace dopadů - klienti komunitní klubové kavárny. Výstupem bude zhodnocení praktických dopadů metodiky socio-kulturní animace na osoby z cílové skupiny návštěvníků ClubCafé Pessoa prostřednictvím dotazníkového šetření.
 7. Publikace výstupů. Výstupem bude vytvoření publikace o rozsahu 150 stran a její prezentace před odbornou veřejností.

workshop SKACo se v projektu právě děje?

Momentálně se věnujeme budování spolupráce s partnery z řad komunitních center a připravujeme první evaluační setkání. Uskutečnili jsme již jeden workshop pro socio-kulturní animátory na téma "Komunikace s osobami s dušením onemocněním" a provedli rozsáhlou analýzu odborné literatury k různým přístupům socio-kulturní animace u nás i v zahraničí. Věříme, že realizace projektu nezpůsobí návštěvníkům ClubCafé Pessoa žádný diskomfort, spíše naopak, tím, že zkvalitníme svoji práci, bude naše snažení o to přínosnější.

Rychlé kontakty

Obč. poradna Hradec Králové

 • +420 734 734 818

Obč. poradna Náchod

 • +420 734 370 960

Obč. poradna Jičín

 • +420 736 472 676

Clubcafé PESSOA

 • +420 736 472 678

Kalendář akcí

červenec 2020
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2